Etiket - proaktivite

Kurumsal Girişimciliğin Olmazsa Olmazları

Yerel ve küresel pazarlardaki artan rekabet, rekabet avantajının edinimi ve çağın gerisinde kalmama fikri güncel araştırmaları dolayısıyla da şirketleri bireysel girişimcilikten kurumsal girişimciliğe doğru yönlendirdi.

Teknolojinin hızı iş yapış biçimlerini ve şirketlerin ömürlerini doğrudan etkiliyor. Sadece 2000’li yılların başıyla kıyaslandığında bile günümüz rekabet koşullarının ve ortamının eskiye oranla, çok daha sert olduğunu söylemek mümkün. Günümüzde tüketiciler daha dikkatli, daha talepkar ve ne istediklerini çok daha iyi biliyor. Bu da şirketleri iş yapma biçimlerini yeniden gözden geçirmeye itiyor. Şirketler tüm iş süreçlerini yeniden kurgulayarak üretimin merkezine inovasyonu koymak zorunda kalıyor. Diğer tarafta ise tüketicileri memnun etme zorunluluğu olan şirketler ve çalışanlar yer alıyor. Çağa ayak uydurabilen şirketler ayakta kalırken, geride kalanlar yok olup gidiyor. Bu yeni dünya düzeninde de karşımıza kurumsal girişimcilik kavramı çıkıyor.

İlk kelimesi İngilizce ikincisi Fransızca kökenli olan bu kavram aynı zamanda semantik açıdan bir ikilem doğuruyor. Şöyle ki; corporate tüzel kişilik başka bir deyişle, bir kurum veya şirket anlamına gelirken; entrepreneurship bir alana girme sürecini, daha geniş kabulüyle girişimcilik sürecini ifade ediyor.  Hem kurum hem de girişimci anlamına gelen bu kavram, Türk İşletme Yönetimi bünyesinde de işletmelerin girişimci davranışlarını tanımlanması amacıyla iki ayrı isim altında gelişimini sürdürüyor: Birincisi şirket girişimciliği, ikincisi ise kurumsal girişimcilik.

Kurumsal girişimcilikteki asıl hedef, hızlı değişen pazar talebine karşı çevredeki fırsatları değere dönüştürebilen, ortaya yeni rekabet alanları çıkarabilen, dinamik, esnek ve inovasyona bağlı bir işletme anlayışı oluşturmaktır. Bu bağlamda kurumun girişimciliği konusunda risk alma, proaktivite, inovasyon ve agresif rekabet eğilimleri gibi başlıklar ön plana çıkar.

Kurumsal girişimcilik, şirketler için sadece yeni bir fikir değil, alternatif bir insan kaynağı olarak da görülebilir. Bu anlamda şirketlerin tıkandığı durumda bünyelerinde proaktivite, inovasyon ve agresif rekabet eğilimlerini barından kurumsal girişimcilik devreye girmelidir.

Peki şirketler kurumsal girişimciliği şirket bünyelerinde hayata geçirmek neler yapmalı?

İşte birkaç öneri:

  • Çalışanlarınızın önünü açın, dışarıda aramanın yanında içeride de fikirlerini söylemeleri için onlara alanlar yaratın,
  • Girişimcilik değerlerini anlatın, herkese katılım şansı verin,
  • Çalışanlarınızın risk almalarını ve kararlarının sonuçlarını sahiplenmelerini sağlayın,
  • Çalışanlarınıza emir komuta zinciri dışına çıkıp risk aldıklarında ceza almayacaklarını hissettirin,
  • Çalışanlarınıza günlük işlerinden çıkarak fikirleri üzerinde çalışmaları için olanaklar sunun. Gerekli fiziki mekan ve araçlara ulaşmalarını sağlayın.
  • Çalışanlarınızın girişimci tavırlarını kutlayın, çeşitli ödüller verin. Girişime teşvik edin. Aynı zamanda girişime destek verenleri de kutlayın.
  • Takım oyunu ve departmanlar arası iş birliğini sağlayın. Tüm bölümleri birlikte girişimci projeler üretmeye yöneltin.
  • Şirket içinde karar mekanizmalarını hızlandırın. Projelerle ilgili kabul-ret cevaplarını vermekte de hızlı olun.
  • Kurumsal girişimcilere fon ayırın. Girişimcileri yönettikleri kaynakların sorumluluklarını da almalarını sağlayın.