Etiket - Cambridge Üniversitesi

Cambridge Üniversitesi’nden Yapay Fotosentez

Doğada fotosentez yapan canlılar, doğrudan Güneş’in enerjisini alıp biyolojik enerjiye dönüştürebiliyor. İşte canlılardaki bu yeteneği mercek altına alan bilim insanları, yeni bir çalışmayla güneş enerjisini doğrudan fotosentez benzeri bir yöntemle kullanabilmeyi mümkün kıldı.

Bitkilerin kendileri için oldukça basit ama aynı zamanda oldukça mucizevi bir yetenekleri var; güneş ışığını enerjiye çevirmek… “Fotosentez” adı verilen bu süreçte canlılar, doğrudan Güneş’in enerjisini alıp biyolojik enerjiye dönüştürebiliyor. Bilim insanları da bir süredir bu fotosentez sürecini yapay olarak taklit etmek için çalışıyor. Araştırmacılar tarafından ortaya konan ve “fotokağıtlara” dayalı yeni bir yaklaşım ise bu alanda umut verici girişim olabilir. Güneş enerjisini doğrudan fotosentez benzeri bir yöntemle kullanabilmeyi mümkün kılan bu yaklaşımda geliştirilen yeni bir cihaz, karbondioksit, su ve güneş ışığını bileşen olarak topluyor. Ardından oksijen ve yakıt olarak depolanabilecek formik asit üretiliyor ve temiz bir enerji kaynağı olarak gösterilen hidrojene dönüştürülüyor.

Sürecin daha verimli olması için çalışılıyor

Bu yaklaşımın merkezinde bulunan “fotokağıtlar” ise özel yarı iletken tozları barındıran bir yapı ve bu şekilde kağıt sudayken güneş ışığıyla temas ettiğinde oksidasyon gerçekleşiyor. Etkileşimin gerçekleşmesi için de sadece kobalt bazlı katalizörlerden destek alınıyor. Bilim insanları araştırmada kullanılan “fotokağıt” örneğinin yalnızca 20 santimetrekare büyüklüğünde olduğuna dikkat çekiyor ve gerekmesi durumunda bu ürünün, maliyetinin çok da yükselmeden daha büyük ölçekli hale getirilebileceğini söylüyorlar. Nihayetinde bu tabakaların, güneş enerjisi çiftliklerindekine benzer şekilde, büyük diziler halinde üretilebileceğini düşünen araştırmacılara göre elde edilen formik asit bir çözelti içinde depolanabiliyor ve oradan gerektiğinde farklı yakıt türlerine dönüştürülebiliyor. Her ne kadar araştırmadan başarılı sonuçlar alınsa da “fotokağıtlar” henüz ticari kullanıma uygun değil… Araştırmacılara göre öncelikle sürecin çok daha verimli hale getirilmesi gerekiyor; aynı zamanda farklı güneş yakıtları üretebilen farklı katalizörler üzerinde de deneyler devam ediyor.

Araştırmayı yöneten Cambridge Üniversitesi’nden Qian Wang, sürecin ne kadar iyi işlediğini görünce şaşırdıklarını söylerken; aynı ekipten kimyager Erwin Reisner de “Bu teknolojinin sürdürülebilir ve pratik güneş yakıtı üretimine giden yolu açacağını umut ediyoruz” diyor.

Kaynak:

https://www.sciencealert.com/new-artificial-photosynthesis-device-creates-energy-from-co2-water-and-sunlight