Yazar -yasinsimsek

Sentromer Et Ürünlerinde Hayvan Türü Saptama Teknolojisi Geliştiriyor

Sentromer, ne eti yediğinizi öğreneceğiniz kit teknolojisini geliştiriyor.

Sentromer firması Moleküler genetik yöntemleriyle et ve et ürünlerinde hayvan türü saptama ve miktar tayini yapmak üzere kitler geliştirmiştir. Geliştirilmiş testler, et ve et ürünlerinde 8 değişik hayvan türünü (at, eşek, domuz, dana, koyun, keçi, tavuk ve hindi) saptamaktadır. Firma ayrıca, bu etlerde üreyebilen mikroorganizmaların (Salmonella, E.coli, Listeria monocytogenes vb.) testleri üzerine de çalışmalarını yürütmektedir.

Air İlk Yerli Tren Üstü Haberleşme Ekipmanı UHF 200’ü Geliştirdi

 

Telekomünikasyon çözümleri üzerine çalışan firmalarımızdan Air’in geliştirdiği tren üstü haberleşme ekipmanı UHF 200, bu alanda geliştirilen ilk yerli ürün olma özelliği taşıyor!

Telekomünikasyon çözümleri üzerine çalışan Air Firması, dünya çapında Motorola’nın akredite uygulama partneridir. Bu kapsamda, Motorola telsizleri ile uyumlu ve tamamlayıcı ürünler geliştiren firma, 2011 yılında “En İyi Telsiz Uygulama Partneri (Best Radio Application Partner)” seçilmiştir.

Türkiye’deki raylı ulaşım sistemlerinde kullanılan tren üstü haberleşme ekipmanları bu yönde yapılan Ar-Ge çalışmalarının bir sonucudur. UHF 200, ST 200K, ST200W adı verilen ürünler; Kirazlı-Başakşehir, Olimpiyatköy metro hattı, Kadıköy-Kartal Metro hattı, Kayseri hafif raylı sistemi ve BursaRay metro hattı üzerinde hizmet veren trenlerde kullanılmıştır. Ayrıca UHF 200, bu alanda geliştirilen ilk yerli ürün olmuştur.

UHF 200 Araç üstü sistemi, raylı sistem araçlarının telsiz, sesli ve görüntülü yolcu bilgilendirme ve sinyal sistemleri arasındaki bütünleşmeyi sağlamakta ve yönetmektedir. Sahip olduğu IBIS, TETRA, CAN, RS485/232 ve direk kontak ara yüzleriyle dış birimlerle bağlantı kurarak bunlar arasında iletişim ortamını oluşturmaktadır. Modüler bir yapıya sahip olan ürün, konvansiyonel telsiz veya TETRA üzerinden merkezi yönetim sistemleri ile uzak bağlantı kurarak veri iletimi imkanı sağlamaktadır.

Uygulama alanına göre UHF 200, yalnızca sürücü paneli ile yolcu bilgilendirme sistemleri ara yüzü olarak çalışabilmekte, trafik yönetim merkezinden ses ve veri çağrılarını yönlendirmekte veya doğrudan metin mesajlarının sürücüye iletilmesini sağlamaktadır. İstendiğinde IBIS veri yolu ile araç üstü ekipmanların veri trafiğini yönetmekte, araç üstü sinyal sisteminin kritik olmayan komutlarının iletimine aracılık etmektedir. Modüler merkezi ünite ile istendiğinde modül ilavesi yapılarak IBIS, TETRA, RS485, direk kontak ara yüzleri elde edilebilmektedir. Bu ara yüzler yardımıyla diğer çevresel aygıtlar çok rahat bir şekilde kontrol edilebilmekte ve farklı uygulamalar geliştirilebilmektedir. İstenilen veriler direkt kontaklar veya haberleşme yolları ile toplanıp telsiz sistemi aracılığıyla uzak yönetim merkezine gönderilebilmektedir.

UHF 200’ün alt bileşeni olan sürücü paneli ST 200; hafif raylı sistemlerde kavşak geçiş üstünlüğü, makas kumandası, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme sistemi yönetim ünitesi olarak kullanılabilmektedir. Geliştirilen tüm ürünler, ilgili standartlar kapsamında CE Sertifikasyonuna sahiptir.

Valensas Veacon Teknolojisiyle Üst Düzey Kullanıcı Deneyimi Yaşayın

 

Valensas’ın geliştirdiği teknoloji Veacon ile mobil dışında başka bir araç kullanmadan üst düzey kullanıcı deneyimi yaşayın!

Valensas firmasının Mete Mordağ ile birlikte tasarladığı bir Apple-iBeacon vericisi olan Veacon, uygulamayı mobil cihazında bulunduran kişiler menziline girdiğinde kendileri ile otomatik olarak iletişime geçerek yeni bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor.

Apple’ın yeni, pil dostu bluetooth smart teknolojisi olan iBeacons başta mobil ödeme ve perakendecilik sektöründe kullanılmakta olup, doğrudan müşteri ile etkileşimde olan her alana entegre edilebiliyor. Kullanıcılar, cep telefonlarına indirdikleri uygulama ile mağazalardaki kampanya ve avantajlardan haberdar olabilmekte; mağazalar ise ziyaretçi ve müşterilerinin hareketlerini ve ilgilendikleri ürünleri takip ederek kişiye özel fırsatlar sunabilmektedirler.

Bu teknoloji zemini üzerinde, mağaza ya da hizmet kurumunun bünyesinde çalışan Veacon sistemi; mobil bir yazılım geliştirme kiti, yönetim portalı ve sensörlerden oluşuyor. Sinyal alıcı ve verici olarak geliştirilen sensörlerin tasarımı, teknolojinin geliştirildiği yer olan İTÜ ARI Teknokent’in simgelerinden esinlenerek petek şeklinde form buluyor.

Veacon, Akbank ve Türk Hava Yolları gibi önemli firmaların müşterilerine hizmet vererek cep telefonundan başka bir araç kullanmayı gerektirmeksizin kullanıcı deneyimi ve memnuniyetini arttırıyor. http://veacon.com/

Odakent Projeleriyle Uluslararası Ödüllerin Sahibi

 

Kentsel altyapı ve çevre yönetimi alanında yenilikçi çözümler üreten Odakent firması, yerel yönetimler ve altyapı kuruluşları için geliştirdiği; su kaynakları, içme suyu, atık su, yağmur suyu yönetimi ve Altyapı Bilgi Sistemi projeleri ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ödüllere sahiptir. Firmanın CAD/GIS tabanlı bir coğrafi bilgi çözümü olan “GeoSP@TIAList” ürünü, “açık, modüler, yüksek güvenlikli, bütünleşik, esnek, ölçeklenebilir” bir sistem altyapısına sahip olup, şehircilik yönetiminde mevcut altyapı ve üstyapı varlıklarının coğrafi envanterinin çıkarılması, sistemle ilgili tahminlerin yapılabilmesi ve mali performansın kontrol edilmesi gibi fonksiyonların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır.

Argenit Genetik Tanılama ve Analiz Yazılımları Geliştiriyor

 

Argenit firmasının geliştirdiği görüntü işleme tabanlı analiz ve genetik tanılama ürünleri; laboratuvar ortamında hazırlanan preparattan, bir dijital kamera yardımıyla alınan görüntüleri kullanıcı etkileşimli halde analiz ederek istenilen sonuçların hazırlanması, raporlanması ve kaydedilmesi işlevlerini yerine getirmektedir. Firma, genetik tanılama ve analiz yazılımlarını geliştirerek ve gerekli donanımlarla destekleyerek katma değeri yüksek ürünler üretmiştir. Sektördeki ilk yerli marka olma özelliği taşıyan ürünler, sağlık kurumlarınca kullanılmaya başlanmıştır.

 

EleCreate Aydınlatma Verimliliğini Arttırmayı Hedefliyor

 

ARI 6 – Enerji Teknokenti’nde faaliyet gösteren Elecreate firması, geliştirdiği CP-Light Kablosuz Otomasyon Sistemi ile aydınlatma verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

CP-Light Sistemi, yüksek aydınlatma kalitesini, yüksek enerji tasarrufu ile sağlayarak maliyetleri azaltmakta ve üretkenliği arttırmaktadır. Aydınlatma enerji tüketiminde %75 tasarruf sağlayarak salınımını da düşürmektedir.

Aydınlatma sistemi bütün binalarda en çok enerji tüketen birim olması nedeniyle, otomatik kontrol aydınlatma sistemi olmayan binalarda yanlış kullanımlardan dolayı enerji kayıpları oluşmaktadır. Bu kayıpları önlemeyi amaçlayan CP Light Sistemi, önceden tasarlanmış otomatik senaryoya göre kontrol edilir ve bu senaryo; hareket kontrolü, varlık kontrolü, zaman ayarlı kontrol, Işık seviyesi kontrolü, gün ışığı kompanzasyonu, bakım dimlemesi ve manuel kontrol gibi sensör ve seçeneklerle belirlenir.

Ayrıca, istenildiğinde kullanıcılara web tabanlı arayüz üzerinden akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden erişim sağlanarak manuel kontrol imkanı tanınmaktadır. Otomatik Senaryo, kullanıcılar tarafından sisteme kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanarak kolaylıkla oluşturulabilmektedir. Arayüz üzerinde, yeni ışık veya sensör eklenebilir, ışıklar grup haline getirilebilir ve istenilen sensörlerle ilişkilendirilebilir. Ayrıca arayüzde eklenebilen zamanlanmış görevler ile ışıkların çalışma zamanları programlanabilir. Her bir ışığın, çalışma süresi, sensör devreye girme zamanı gibi detaylı bilgiler sisteme kaydedilebilir ve istenildiğinde rapor halinde çıktı alınabilir.

Sistem içindeki modüller kablosuz haberleştiği için her hangi bir data hattı gereksinimi bulunmamaktadır. Her modülün adresi üretim sürecinde yüklenmiş olup, üzerindeki etiket ve barkodda yer almaktadır. Bir aydınlatma armatürünü veya sensörü otomasyon sistemine dahil etmek için ilgili modüle bağlamak ve üzerindeki adresi planda ilgili konuma kaydetmek yeterlidir.

Bulut Sistemi (CP Cloud) ile kurulum sonrası ihtiyaç duyulduğunda senaryoda ya da ışık gruplandırmasında değişiklik yapmak da mümkündür. Sahada her hangi bir cihaz montajı ve değişikliğine ihtiyaç olmaksızın CP-Cloud sistemine kullanıcı hesabı ile erişilerek ilgili ayarlar yapılabilmektedir.

Agito Akademi Sigorta Sektöründe Çözümler Sunuyor

 

Agito 1997 yılında İstanbul’da sigorta sektörü profesyonelleri tarafından kurulmuştur. Akademi sigorta sektöründe yer alan müşterilerine kendi çözümleri çerçevesinde, özel çözümler de sunmaktadır. Hedefimiz müşterilerimizin iş ihtiyaçlarını anlayarak çözümlerimizi onların ihtiyaçları doğrultusunda uyarlayabilmektir.

PAYGURU Türkiye’deki İlk Mobil Ödeme Firması

 

“25 Haziran 2015 tarihinde yapmış olduğumuz Ödeme Kuruluşu başvurumuz BDDK’nın 6864 no’lu ve 27 Nisan 2016 Tarihli kararı ile kabul edildi ve firmamız Türkiye’deki ilk MOBİL ÖDEME firması olarak tescillendi.  

Bu izni tüm mobil operatörlerden ve tüm mobil ödeme kuruluşu rakiplerimizden önce aldık. 

Ve eğer İTÜ ARI Teknokent’de olmasaydık, sizin desteğiniz olmasaydı bunu başaramazdık.

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik  Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları hakkında Yönetmeliğin uygulayıcısı olarak yetkilendirilen BDDK 27 Nisan 2016 Tarihli 6864 Sayılı kararı ile PAYGURU (Trend Ödeme Kuruluşu AŞ)’ya faaliyet izni verdi. İlgili karar 3 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. (http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/BDDK_Kurul_Kararlari/151656864.pdf)

“Üye İş yerlerine Mobil Operatörlerin ücretlendirme altyapıları ile entegre ödeme hizmeti veren Mobil Ödeme Sektöründeki bu ilk faaliyet izni, Türkiye’deki Mobil Ödeme Sektörü için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.  Payguru olarak bu faaliyet iznini sektördeki diğer firmalardan ve mobil operatörlerden önce almış olmamız,   gerek kurumsal yönetim gerekse finans, teknoloji, ARGE ve iş süreçlerimizdeki profesyonel yaklaşımımızın ulaştığı noktanın tescili anlamına geldiğini düşünüyoruz.  Bu açıdan 2010 yılından beri ARI TEKNOKENT’in içinde bulunmamızın iş süreçlerimizi ve AR-GE faaliyetlerimizi disipline etmek ve kurumsal altyapımızı güçlendirmek açısından son derece önemli ve katkı sağlayıcı olduğunu düşünmekteyiz.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para sektörünü düzenleyen  6493 sayılı kanunun ve ilgili yönetmeliğin gereklerine tam olarak uyum sağlayan süreçlere ve teknik altyapıya sahip olmak, yalnız PAYGURU olarak bizim değil tüm Mobil Ödeme pazarının FIN-TECH sektöründeki önemini arttıracağını ve Mobil Ödemenin Dijital Sektörün ötesinde geçerek gerçek yaşamdaki uygulamalarına büyük bir açılım sağlayacağını öngörmekteyiz.

Bu nedenle, yalnız ülkemizde değil  dünyada da yeni bir döneme giren Mobil Ödeme sektöründe faaliyet gösteren öncü firmalardan biri olarak mobil ödeme faaliyet iznini alan ilk firma olmaktan son derece kıvanç duymaktayız.

Ve Payguru olarak İTÜ ARI Teknokent’in bize sağlamış olduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaya devam ederek  mobil ödeme sektöründe ileri teknolojiler ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Ana hedefimiz her zaman olduğu gibi  ARI TEKNOKENT’deki ofisimizden global pazarda rekabet edebilen ve ülke ekonomisine katkı sağlayan mobil ödeme hizmetlerini vermeye devam etmek olacak. “

***

Kendisini FINTECH sektöründeki inovasyona odaklamış olan PAYGURU markalı TREND ÖDEME KURULUŞU AŞ Mobil Ödeme konusuna odaklı ve BDDK denetimine tabii bir ödeme kuruluşudur. Geliştirmiş olduğu ödeme platformları Türkiye ve Dünya’da birçok ilke imza atmıştır:

  • Aralarında Türkiye’de yapılan U20 Dünya Futbol Şampiyonasında FIFA tarihindeki ilk mobil ödeme- mobil bilet uygulaması da olan birçok projeyi hayata geçirmiştir.
  • Geliştirmiş olduğu mobil ödeme platformu Çin, Güney Kore, Alman, İtalyan, İsviçre, Rusya ve İngiltere kökenli birçok üye işyeri tarafından kullanılmaktadır.
  • Geliştirmiş olduğu ulaşım sektörüne odaklı  Taksi Ödeme Sistemi ve Ulaşım Biletleme Ödemeleri Projeleri ile Turkcell’den 2012 ve 2014’de “En Başarılı Mobil Finans Çözümü” ödüllerini almıştır.

Fineksus ile Finansal İşlemler Efektif ve Güvenli

 

Finansal dünyada ödeme işlemlerinden kara paranın engellenmesine kadar uçtan uca çözümler sunan firmamız Fineksus, finansal işlemlerin efektif ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

2002 yılında kurulan ve merkezi İstanbul’da bulunan Fineksus; tecrübeli ve sertifikalı danışmanları, finansal dünyada ödeme işlemlerinden kara paranın engellenmesine kadar uçtan uca çözümler sunan ve müşteri odaklı servis anlayışıyla bulunduğu sektörde fark yaratan bir kuruluştur. Yüzde yüz yerli sermaye ile yoluna devam eden Fineksus; 2013 yılı itibariyle SWIFT ile iş birliğini geliştirerek bölgede 8 yeni ülkeye faaliyetlerini genişletmiş ve bölgedeki müşterilerine daha yakın hizmet vermek amacıyla GCC Bölgesi’ndeki faaliyetlerini yeni açılan Dubai Ofisi’nden yönetmeye başlamıştır. 2014 yılında ise Fineksus, Türkiye ve MENA bölgesinin resmi “SWIFT Business Partner”ı ilan edilmiştir. Bugün, Türkiye’deki SWIFT trafiğinin yüzde 95’inden fazlasını oluşturan bankalar tarafından; güvenilir yapısı, SWIFT mesajlaşma altyapısındaki kritik ve operasyonel sorunlara anında müdahale eden yetenekli uzmanları, yüksek bilinirlikteki ürünleri ve Servis Büro gibi çözüm odaklı hizmetleri için iş ortağı olarak tercih edilmektedir.

Innova En Büyük Ciro Artışı Ödülü’nü Aldı

 

Yüksek performansı ve büyüme hızıyla dikkat çeken, yaratıcı fikirleri ile iş ortaklarına fayda sağlayan İnnova‘nın çözümleri, hem ulusal hem de uluslararası arenada takdir görmeye devam ediyor. İnnova, son 5 yıldaki 42. ödülünü SAP’den “En Büyük Ciro Artışı Ödülü” ile aldı.

 

Innova Bilişim Çözümleri A.Ş.’nin başarıları hem ulusal hem de uluslararası çapta aldığı ödüllerle tescillenmeye devam ediyor. Innova’nın son 5 yıl içerisindeki 42. ödülü SAP’den geldi. Innova, teknoloji dünyasının lider şirketlerinden olan SAP iş ortakları arasında 2015 yılında cirosunu yıldan yıla en çok artıran şirket olmayı başardı. SAP’nin “En Büyük Ciro Artışı” ödülünü almaya hak kazanan Innova, SAP’nin Türkiye’de lisans satan tüm iş ortakları arasında da en üst sırada yer aldı.

5 yılda toplam 42 ödül

Innova son 5 yıl içerisinde; hızlı büyüme, yüksek performans, finansal durum, yaratıcı fikir, çözüm ortaklığı alanlarında gösterdiği başarılarla; ulusal ve uluslararası alanda dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında yer alan pek çok kuruluş tarafından ödüle layık bulundu. 10 yıldır aralıksız yer aldığı Deloitte Technology Fast 50 Türkiye ödül programının ‘Büyükler Ligi’ (Big Star) kategorisinin de galibi konumundaki İnnova; aralarında SAP, Huawei, Cisco, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Microsoft Türkiye, Oracle, EMC ve IBM’in de bulunduğu birçok kurum tarafından son 5 yılda toplam 42 kez ödüllendirildi.

Global çapta ödüller almaya devam edeceğiz

Innova Genel Müdürü Aydın Ersöz, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye’nin öncü sistem entegratörü firması olarak, Türk Telekom’dan aldığımız güçle müşterilerimize bilişim alanındaki tüm ihtiyaçları için uçtan uca anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Bugüne kadar kazandığımız ödüllere katkısı bulunan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türk Telekom’un da desteğiyle bundan sonra da yüksek performans gösterip global çapta ödüller almaya devam edeceğiz.”

Kaynak: http://goo.gl/khS3i4